Fibaro

Hur kopplar man ihop tempsensor DS18B20 med Fibaro dörr-och fönstersensor?
Vi har fått en del frågor kring hur man kopplar ihop tempsensorn (DS18B20) med Fibaros dörr-och fönstersensor. I manualen för den senare hittar vi denna bil...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Så nollställer du Fibaro Brandvarnare
Det är väldigt enkelt att nollställa brandvarnaren från Fibaro. Så här går du till väga: Börja med att trycka på B-knappen (mitt på brandvarnaren) och h...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Så nollställer du Fibaro Dörr-och fönstersensor
Det är väldigt enkelt att nollställa Fibaro Dörr- och fönstersensor. Så här går du till väga: Börja med att ta av sensorns hölje och ta ur batteriet P...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Så nollställer du Fibaro Wall Plug
Det är väldigt enkelt att nollställa Fibaro Wall Plug. Så här går du till väga: Börja med att sätta i din Wall Plug i vägguttaget Tryck och hålle inn...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Testa räckvidden på din Fibaro Wall Plug
Det är väldigt enkelt att kontrollera räckvidden på din Fibaro Wall Plug. Så här går du till väga: Börja med att stoppa i Wall Plugen i vägguttaget T...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Så gör du ett självtest på din smoke sensor
Att ha en smoke sensor som fungerar är naturligtvis väldigt viktigt. Här visar vi hur du går till väga för att genomföra ett test på din enhet. Börja ...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Återställning av Home Center 2
Om man mot förmodan får problem med sin Home Center 2 kan man prova proceduren nedan. Dra ur spänningskabeln till Home Center 2   Låt ethernetkablen s...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.