Vi har fått en del frågor kring hur man kopplar ihop tempsensorn (DS18B20) med Fibaros dörr-och fönstersensor. I manualen för den senare hittar vi denna bild:


För att göra det ännu tydligare, och förhoppningsvis enklare, så innebär det alltså:  • Svart 1 till GND

  • Vit 2 till TD (DQ)

  • Röd 3 till TP (VDQ)