Det är väldigt enkelt att kontrollera räckvidden på din Fibaro Wall Plug. Så här går du till väga:  1. Börja med att stoppa i Wall Plugen i vägguttaget

  2. Tryck och håll inne B-knappen i 10-15 sekunder (tills det att LED-ringen är violet)

  3. Därefter släpp B-knappen och tryck på den snabbt ytterligare en gång. Du får du en färgindikationen på räckvidd och anslutning.
    Grön = Direkt anslutning
    Gul = Routad anslutning
    Röd = Inte inom räckvidd

  4. När du är klar tryck snabbt på B-knappen ytterligare en gång för att avsluta räckviddstestet