Det är väldigt enkelt att nollställa Fibaro Wall Plug. Så här går du till väga:  1. Börja med att sätta i din Wall Plug i vägguttaget

  2. Tryck och hålle inne B-knappen i 15-20 sekunder (till det att LED-ringen är gul)

  3. Släpp B-knappen och tryck sedan på den snabbt ytterligare en gång

  4. LED-ringen kommer att ge ett rött ljus för att bekräfta att nollställningen genomförts

  5. Wall Plugens relä stängs också av