Det är väldigt enkelt att nollställa Fibaro Dörr- och fönstersensor. Så här går du till väga:  1. Börja med att ta av sensorns hölje och ta ur batteriet

  2. Placera magneten jämte sensorn så att de rör vid varann

  3. Sätt i batteriet

  4. Flytta magneten från sensorn

  5. Ta ur batteriet ur sensorn och sätt tillbaka det igen efter några sekunder

  6. Nollställningen bekräftas av att ledden blinkar två gånger.