Det är väldigt enkelt att nollställa brandvarnaren från Fibaro. Så här går du till väga:  1. Börja med att trycka på B-knappen (mitt på brandvarnaren) och håll den inne i tre sekunder tills att ledden ger ett vitt ljus

  2. Släpp knappen när du hör en kort signal

  3. Vänta tills att ledden ger ett gult ljus vilket indikerar att den gått in i det fjärde menyläget.

  4. Tryck snabbt en gång på B-knappen för att bekräfta menyvalet

  5. En lyckad nollställning bekräftas av den röda ledden och en kort signal