Denna modul används för att Zipabox skall kunna kommunicera med EnOcean-enheter.


Du behöver:  • Zipabox

  • Zipabox EnOcean-moduleAnslut EnOcean modulen till din Zipabox  1. Ta bort strömförsörjningen till din Zipabox

  2. Anslut EnOcean modulen till expansionsplats 2 på din Zipabox (eller modul som redan är ansluten till expansionsplats 2)

  3. Anslut modulen så att utrymmet mellan denna och Zipaboxen är helt stängt

  4. Sätt tillbaka strömförsörjningen till din Zipabox


Viktigt: Denna enhet är enbart avsedd att monteras på Zipabox och måste alltid adderas till expansionsplats 2 på Zipaboxen (se bild nedan). Om du redan har en modul på expansionsplats 2 så can du snäppa fast EnOcean-modulen på denna. Därefter kan du sätta fast ytterligare en modul på EnOcean-modulen.