Zipato

Lägg till en IP-kamera till din Zipabox
Denna artikel visar hur du lägger till en IP-kamera till din Zipabox. Du behöver: IP-kamera  Zipabox   Så gör du steg-för-steg: ...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Så lägger du till en Zipato Mini Keypad, RFID-taggar och PIN-kod
Denna Z-Waveenhet kan använda 20 koder, RFID-läsare (1 RFID key tag medföljer) och kan användas i en säkerhetswidget och regelskaparen. Funktioner: ...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Zipabox EnOcean Module - Anslutning
Denna modul används för att Zipabox skall kunna kommunicera med EnOcean-enheter. Du behöver: Zipabox Zipabox EnOcean-module Anslut EnOcea...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Regelexempel: Home/Away (Mini Keypad) aktiverad belysning
Denna artikel visar hur du skapar en regel som automatiskt tänder/släcker en Zipato RGBW-buld när en hemma- elller borta-PINkod (el. RFiD-tag) används p...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Så lägger du till nya enheter i din Zipabox
Innan du adderar en ny enhet till din Zipabox så rekommenderar vi att du tar enheten så nära kontrollenheten som möjligt. Rekommenderat avstånd mellan senso...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Blocken i regelskaparen - Control Blocks
Control blocks: Kontrollblock är ett ramverk för att kontrollera om en regel eller scen skall exekveras WHEN - omsluter hela regeln och utför aktioner NÄR...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Blocken i regelskaparen - Sensor Blocks
SENSOR BLOCKS: Sensorblocken är en del av villkoren för andra beslutsfattande block. SCHEDULER - möjliggör en regel (eller del av den) att köras på rege...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Blocken i regelskaparen - Operator Blocks
OPERATOR BLOCKS: Operatorblocken möjliggör mer sofistikerad kontroll av dina regler. Mest vanligt använda operators är +, -, *, /, =, !=, <, <=, ...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Blocken i regelskaparen - Variable Blocks
VARIABLE BLOCKS: Variabler är tid-, datum-, eller värdebaserade variabler som används av Operator-eller Controlblocks för att genomföra uträkningar eller j...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.
Blocken i regelskaparen - Action Blocks
ACTION BLOCKS: Action blocks utför handlingar som att kontrollera en enhet - slår på/av en strömbrytare, sätta en dimmer till en specifik ljusnivå etc.. A...
Tis, 31 dec., 2019 at 11:41 F.M.