Denna Z-Waveenhet kan använda 20 koder, RFID-läsare (1 RFID key tag medföljer) och kan användas i en säkerhetswidget och regelskaparen.

Funktioner: • Kan användas för att larma på/av ett säkerhetssystem

 • Kan läsa Keypad RFID/ZWave-tags

 • Möjligheten finns för användare att manuellt infoga koder

 • Ljusindikatorn kommer att reagera olika vid varje händelse.


Hur lägger man till en Mini Keypad? 1. Logga in på Zipato Control Center

 2. Gå till "Device Manager" i panelen till vänster

 3. Tryck på "Add new device"-knappen

 4. Välj "Z-Wave"

 5. Exkludera (resetta) enheten innan inkludering
  - tryck och håll inne tamperknappen en sekund och släpp sedan för att starta exkluderingsprocessen

 6. Inkludera enheten
  - tryck och håll inne tamperknappen en sekund och släpp sedan för att starta inkluderingsprocessen

 7. Automatisk synkronisering av data mellan din Zipabox och Zipatos Cloud Server utförs

 8. Grattis, din Zipato Mini Keypad har lags till på din Zipabox!


Hur lägger man till RFiD-taggar på en Mini Keypad? 1. Gå till "Device Manager" i panelen till vänster

 2. Välj Zipato Mini Keypad RFID i Z-Wavenätverket

 3. Gå till User Entry (Cluster attribtute) och klicka på settings

 4. Fyll i händelsenamn, användare och klicka på "learn"-knappen

 5. Tryck på "Home-"knappen på din Mini Keypad och placera RFID-taggen framför eller på din Mini Keypad

 6. Du kommer nu att få meddelandet "Learned successfully"

 7. Spara och synkronisera för att avsluta


Hur lägger jag till en PIN-kod på en Mini Keypad? 1. Gå till "Device Manager" i panelen till vänster

 2. Välj Zipato Mini Keypad RFID i Z-Wavenätverket

 3. Gå till User Entry (cluster attribute) och klicka på settings

 4. Fyll i händelsenamn, användare och klicka på "learn"-knappen

 5. Tryck på "Home"-knappen på din Mini Keypad och välj en fyrsiffrig PIN-kod på din Mini Keypad

 6. Tryck på Enter på din Mini Keypad

 7. Du kommer nu att få meddelandet "Learned Successfully"

 8. Spara och synkronisera för att avsluta