För åtkomst till ditt Weinzierl KNX interface från utsidan av hemmet behöver brandväggen ställas in för att tillåta trafik till interfacet. Det görs genom att ange port forwarding i brandväggen/routern.


Inkommande trafik till port 3671 ska forwardas till IP-adress för interface, t.ex. 192.168.1.3:3671.

Säkerhetsmässigt kan man ha lösenord på anslutningen. Man kan också se till att IP-kabeln tas ut efter genomförda förändringar av KNX-systemet. Det finns ingen anledning att tillåta åtkomst till KNX-systemet annat än då det ska programmeras/ändras.