För att ta emot inkommande anrop från mobillapplikation etc. måste två portar pekas mot ThinKnx servern i brandväggen.


Inkommande portar 5051 resp 7550 ska pekas mot samma portnummer men mot lokal adress för Thinknx server. Detta återfinns oftast under "port forwarding" i din brandvägg/router.


T.ex. i ditt nätverk har Thinknx servern IP-adress 192.168.1.2. Du ska då ange port forwarding av inkommande trafik på port 5051 resp 7550 till 192.168.1.2:5051 resp 192.168.1.2:7550