När du ska beställa Cubik med egen design skaps denna enkelt i det onlineverktyg som finns tillgängligt. På BesKNX Cubik Online Tool skapar ni konto och loggar in. Verktyget är väldigt enkelt att hantera.

  1. Skapa ett projekt genom att klicka på "New project" högst upp i mitten.
  2. I det skapade projektet klicka på "New design"
  3. Välj typ av produkt, bakgrund, ikoner och logo efter tycke och smak. När du är klar med designen spara arbetet.
  4. I projektvyn kan ni nu välja att placera order för er design på alla i projektet ingående varianter. Som "Order code" anger ni ST order nnnn, där nnnn är ert ordernummer från vår webbshop.
    T.ex.