För att kunna konfigurera WiFi-sensorerna behöver ni installera en mjukvara och ev även drivrutiner till den USB-anslutna programmeringskabeln. Länk till WiFi setup programvara PC finns längst ned på denna sida.


Drivrutiner till kabeln kan behöva installeras och det görs på Silabs hemsida.

När ni har hämtat hem drivrutinerna gör ni följande:


1. Öppna mappen Hämtade filer och extrahera filen "CP210x_VCP_Windows.zip". 
    (Vanligtvis kan detta ske genom att högerklicka på filen och välja "Extrahera allt".)


2. Öppna den katalog som filen extraherats till och dubbelklicka på den drivrutin som passar för ditt operativsystem.  • CP210xVCPInstaller_x64.exe för 64-bit

  • CP210xVCPInstaller_x86.exe för 32-bit


3. Klicka på "Run" och följ instruktionerna på skärmen för att färdigställa installationen.


När drivrutinen har installerats stoppar ni in USB-sladden i en ledig port på er PC. Därefter använder ni er av WiFi setup-programmet för att konfigurera sensorn.


WiFi setup-program