Kedjor är ofta bara så pålitliga som sin svagaste länk och när det handlar om trådlösa M2M-system  så är den svagaste länken ofta en dålig och oregelbunden signalstyrka. Låga signalnivåer resulterar i dålig prestanda, långa svarstider och tillförlitlighetsproblem. För installatörer och andra M2M-företag, hur försäkrar du dig om den allra bästa signalstyrkan på 2G eller 3G?


1. Kontrollera signalstyrkan på 2G/3G
Vanligtvis så fungerar inte eller så är prestandan avsevärt försämrad på de flesta mobila M2M-system på grund av svag signalstyrka. Det kan resultera i att data inte skickas, oregelbundna mätningar eller at ten total avsaknad av anslutning. Vissa trådlösa enheter (t.ex routrar och modem) har en indikering för signal styrka men de rapporterar enbart på anslutningen som finns tillgänglig för dem.

En oberande kontroll av signastyrkan kan utföras genom att använda en 2G / 3G analysator såsom SNYPER. Dessa enheter är handhållna samt nätverksoberoende och analyserar signalstyrkan för tillgängliga nätverk. SNYPER kan också användas för att kontrollera den faktiska signalstykan på redan installerade system.


2. Vilket SIM-kort ska användas?
Beroende på plats så kan du inse att ett särskilt mobilt nätverk erbjuder bättre signalstyrka än andra. SNYPER-produkterna kontrollerar detta åt dig utan att du behöver köra ett SIM-kort för varje nätverk. När bästa nätverk har fastställs så är nästa steg att optimera antenn och RF-kablar.


3. Omplacera antennen
Att finna bästa möjliga placering för antennen har en betydande effekt på signalnivåerna som tas emot av din M2M-utrustning. Detta kan innbära att flytta antennen längre bort från M2M-enheten (router eller GSM-modem) och/eller positionera den högre upp genom att montera den på en vägg eller stolpe.Riktningsantenner (t.ex. Yagi) kan också hjälpa till med att förbättra signalen om ni känner till riktningen på mottagarstationen. I de flesta applikationer så är denna information inte alltid lättillgänglig på grund av reflektioner från väggar, byggnader och andra faktorer. Oftare än man kanske tror så tas inte signalen emot från den förväntande riktningen vilket gör att våra Omni-antenner mer lämpade.


4. Satsa på "High-Gain"
Vissa antenner är betydligt bättre än andra på specifika frekvenser och hur viktigt det är att välja rätt antenn för en speciell applikation kan inte nog understrykas. Antenner med ”high gain” kommer givetvis att prestera betydligt bättre än billigare alternativ vilket bör has i åtanke.


5. Minska signalförlusten
Att ha en lång RF-kabel mellan antenn och router/GSM-modem öppnar upp för ytterligare försämring av signalstyrkan. Att byta ut en standarnd RG58 RF-kabel mot en motsvarighet som gör att signalstyrkan bibehålls kan lösa problem med signalen och innebära att antennen inte behöver ompositioneras. Dessutom kan man använda längre RF-kablar av denna typ där det krävs.


Summering:
Även om detta med signalstyrka kan upplevas som något slags häxkonst så finns det ett antal beprövade sätt att förbättra signalen för antenner. I de allra flesta applikationer så bör utgångspunkten alltid vara att fastställa vilket mobilt nätverk som är bäst genom att  med prescision mäta signalstyrkan på 2G/3G med en analysator såsom SNYPER 3G.