Ett problem som dykt upp i och med den lätthet vi kan handla produkter över gränserna är att alla produkter inte är godkända för användning i Sverige. Konsekvenserna av att använda förbjudna produkt kan vara svårt att inse. Det kan vara allt ifrån importerade hundpejlar som visar sig störa Försvarets radiokommunikation till mindre farlig produkter som bara ger påverkan i det egna hemmet så som störningar i radio och TV i hemmet.


Om du har hittat en produkt från utlandet som du vill köpa, kontrollera då att den är CE godkänd och titta också i den gällande frekvensplanen på PTS om frekvensen kräver tillstånd eller ej. Du hittar den informationen här e-tjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/