I denna artikel skall vi ge dig en förståelse för hur portarna på mySensors Ethernet Gateway används.

1. Portarna 80 och 433 är avsedda för http- och httpstrafik vilket är ett protokoll för TCP-nätverkskommunikation. Generellt så använder webbläsare dessa portar för att skicka requests till webbservrarna. Dessa svarar sedan och trafiken dirigeras tillbaka webbläsaren.

2. Gatewayarna kommunicerar till "**.SensorsGateway.com", den exakt subdomänen beror på gatewaystypen. Men mest gatewaytrafik dirigeras till 69.167.52.133.

3. Servern initierar aldrig kommunikation till gatewayen. Eftersom gatewayen alltid initierar TCP-kommunikationen så finns det ingen anledning att förändrar brandväggsinställningarna för inkommande portkommunikation.

4. Om utgående portar är blockerade så gör ett undantag i brandväggen och tillåt utgående trafik över port 3000.

5. Om det är problem med att få gatewayen att kommunicera så kommer här lite tips:  1. Det finns ett verktyg som du kan ladda ned för att kontrollera om porten fungerar: mySensors Communication Check Utility Tool

    Genom att lämna grundinställningarna för serveradressen och serverporten och sedan ange Gatewayens ID så får du feedback vad gäller anslutningen. Detta verktyg är byggt för alla gatewaytyper, båda gamla och nya. Den enda du behöver få att fungera är TCP V2 för Ethernet och USB Gateway. UDP är för Wi-Fi-sensoerna.  2. Generellt så är dioderna på Ethernetgatwayen en bra indikering på vari problemet ligger:
    1. Vänster (lokal nätverksanslutning)
    2. Mitten (internetanslutning)
    3. Höger (sensornätverk)