Felsökningstips för att förstå mySensors Ethernet gateways dioder, vad de betyder och hur du kan kan rätta till eventuella problem.

Processen när du startar upp din mySensors Ethernet Gateway är väldigt enkel och allt du behöver göra är att strömförsörja den och stoppa i ethernetkabeln. Då kan du se hur dioderna först blinkar och sedan lyser ett fast grönt sken. Ibland så kan dioderna fortsätta att blinka rött vilket indikerar att det kan vara problem med anslutning eller inställningar. Vi har tagit fram denna felsökningsinformation för att hjälpa dig att fastställa vari problemet kan tänkas ligga. 

För alla initala Ethernet Gateway problem:
Ta bort strömkablen till gatewayen, vänta tio sekunder, sätt sedan tillbaka den igen. Om inte det fungerar, använd ett litet verktyg (t.ex. en tandpetare eller ett gem) och tryck in resetknappen på baksidan av gatewayen. Håll inne knappen i fem sekunder tills det att leddarna börjar att blinka.

Om Ethernet Gateways första LED (till vänster) lyser eller blinkar rött: 1. Det finns ingen tillgång till internet

 2. Port 3000 är blockerad

 3. DHCP är inte aktiverat. Om det inte är aktiverat så kan du konfigurera gatewayen att använda en statisk IP-adress

 4. Problem med att lösa 'Domain Name System' (DNS)

 5. IP-adressen är ogiltig

 6. Ethernetkabeln är inte ansluten
  a. Ethernetkabeln är trasig/skadad
  b. Ethernetuttaget är trasigt/skadat

 7. Det är problem med enhetens MAC adress


Om ethernetnätverket som gatewayen är med i inte tillåter gatewayen att ansluta så testat på ett annat nätverk t.ex. hemma eller på jobbet för att se om det fungerar. Om det gör det så innebär det att det första nätverket som försöktes anslutas till måste blocka Ethernetgatewayen. Felsökning görs i detta fall på själva nätverket som blockerar gatewayen och inte på gatewayen själv.

Här finner ni en länk till en mjukvara som kan prova kommunikationen gentemot mySensors server: mySensors Communication Check Utility Tool

Om Ethernet Gateways andra LED (i mitten) blinkar rött:
Gatewayen kan inte ansluta till servern. 1. Gatewayens konfigurering är inte korrekt. Nollställ gatewayen till grundinställningarna genom att tycka och hålla in resetknappen.

 2. Det finns en brandvägg som blockerar porten

 3. Gatewayen kan inte ladda ned en sensorlista eftersom den är raderad från nätverket

 4. Gatewayen har lyckats kontakta servern och får svar men APN skiftar inte från "Idle" till "Active". I detta fall kan det vara problem med hårdvaran och ni bör kontakta vår support.
Om Ethernet Gateways tredje LED (till höger) lyser rött: 1. Kontrollera att det finns sensorer tillagda på nätverketOm ni fortfarande upplever problem som ni inte lyckas avhjälpa med dessa tips, vänligen kontakta oss.