En av styrkorna med mySensors protokoll är att sensorna både kan sända och ta emot. Efter att en sensor sänt sin data så väntar den på att få en bekräftelse från gatewayen att den data som skickades har tagits emot. Om sensorn inte får något svar från gatewayen inom en viss tid så återsänder den sin data. Grundinställningen är att sensorn återsänder upp till tre gånger om det behövs innan den återgår till att sova.

Den mest troliga orsaken till dubbel data är att sensorn skickade data som togs emot av gatewayen, men när gatewayen skulle skicka bekräftelsen tillbaka till sensorn så förlorades denna. Sensorn återsände då sin data till gatewayen och den andra bekräftelsen nådde fram vilket innebar att sensorn kunde återgå till att sova på nytt.

Det finns flera anledningar till att den kan gå förlorad. Den vanligaste anledningen är svag signalstyrka eller att en annan sensor (eller andra produkter på samma radiofrekvens) sänder vid samma tidpunkt som den trådlösa gatewayen.