mySensors gateways har stöd för upp till 100 sensorer var förutom Modbus gateway som har stöd för 50 sensorer. 

För att expandera ditt nätverk till över 100 sensorer (Modbus 50 st. ), lägg helt enkelt till ytterligare en trådlös gateway till nätverket och fortsätt expandera.