Användarmanualer för mySensors kommer kontinuerligt att läggas upp på denna sida. Är det något som ännu inte har lagts upp eller ni tycker fattas ta kontakt med supporten.


Användarmanual för Ethernet Gatway
Ethernet Gateway Quick Start

Användarmanual för GSM Gateway
Cellular Gateway Quick Start
-- GSM Cellular Gateway-Insert SIM

Användarmanual för USB Gateway
Express Quick Start

Användarmanual för WiFi sensorer
WiFi Sensor Quick Start

Användarmanual för Serial Modbus Gateway
Serial Modbus Gateway Quick Start


Serial Modbus Gateway User Guide Serial Modbus Gateway Sensor Application DefinitionExcel för beräkning av batteritider
Power Profiles