Vid leverans av mySensors trådlösa sensorer är de oftast konfigurerade med 2 timmars intervall för att skicka mätdata.


Denna beskrivning hjälper er att konfigurera intervallet till 10 minuter. Men det kan såklart sättas till vilket värde som helst. 1. För att ta reda på med vilket intervall som sensorn skickar sina mätvärden, trycker ni på fliken ”Modbus Queries” och sedan ”Poll Wireless Device Register (WDR)”.  Då får ni upp en ”popup” som vill att ni anger vilken adress (slot) ni vill läsa.  På offset 20 och 21 så finns informationen om intervallet för hur ofta mätdata skickas. Dessa är definierade i sekunder och i detta fall är båda satta till 600.
 2. För att ändra intervallet som mätdata skickas med, skriver ni till registret för den sensor som ni vill ändra på.

  Nedan så är det adress (slot) 0 och offset 20 (adress 2020) som vi skriver 600 sekunder till och sedan skriver vi även 600 till adress (slot) 0 och offset 21 (adress 2021) för att säkerställa att vi ändrar intervallet till 10 minuter.  Uträkningen för att få rätt startadress för de olika sensoradresserna:
  Start adress = 2000+(50*slot)
  Offset 20 och 21 skall konfigureras.
  T.ex. om ni har 6 sensorer som börjar på adress(slot) 0 och ni vill sätta dem till 10 minuter:
  - Adress(slot) 0 = 2020 och 2021 skall sättas till 600
  - Adress(slot) 1 = 2070 och 2071 skall sättas till 600
  - Adress(slot) 2 = 2120 och 2121 skall sättas till 600
  - Adress(slot) 3 = 2170 och 2171 skall sättas till 600
  - Adress(slot) 4 = 2220 och 2221 skall sättas till 600
  - Adress(slot) 5 = 2270 och 2271 skall sättas till 600 3. Ändringen genomförs nästa gång en sensor kommunicerar med gatewayen. För att se att det finns en ändring i kö att skickas till en sensor trycker ni på fliken ”Modbus Queries” och sedan ”Poll Wireless Device Coils (WDC)”.  Då får ni upp en ”popup” som vill att ni anger adress (slot) för den sensor som ni vill kontrollera. I detta fall adress (slot) 0.  Om adressen 2002 (offset 2) är satt till ”TRUE” så väntar modbus gatewayen på att sensorn skall börja kommunicera och då kommer sensorn att få den nya konfigurationen.  Om adressen 2002 (offset 2) är satt till ”FALSE” så finns ingen ny konfiguration att hämta för sensorn.
  NOT: Om ni inte vill vänta på att sensorn levererar nästa mätdata kan ni plocka ur batteriet ur sensorn och vänta minst 60 sekunder innan ni sätter tillbaka batteriet. Då kommer den att leverera mätdata omgående och samtidigt hämta den nya konfigurationen.
För att läsa mer om modbus gatewayen och dess register gå till mySensors Användarmanualer.