Kontrollera batteriet:  1. Om batteriet är installerat, kontrollera att det sitter korrekt

  2. Om batteriet är installerat, ta bort det 60 sekunder, installera det sedan på nytt

  3. Om batteriet är installerat korrekt, pröva att byta batteri med ett som ni vet fungerar


Kontrollera att sensorns knapp är i ”on-läge” (gäller enbart industriella sensorer)

Kontrollera avstånd från sensor till gateway:  1. Lite-sensorer: Skall inte vara närmare än 0,9 m och inom 60-75 m där fri sikt saknas

  2. Std-sensorer: Skall inte vara närmare än 1,5 m och inom 75 m där fri sikt saknas

  3. Ind-sensorer: Skall inte vara närmare än 2 m och inom 90 m där fri sikt saknas

  4. WiFi-sensorer: Skall vara inom 75 m


Kontrollera att sensorns radiofrekvens är kompatibel med gatewayens radiofrekvens.

Kontrollera att sensorns firmware är kompatibel med gatewayens version.

Kontrollera att gatewayen är påslagen.

Kontrollera att sensorn har adderats till nätverket och gatewayens sensor list:


view.mysensors.se:
1. Klicka på ”View Gateways”


2. Klicka på namnet på Gatewayen


3. Klicka på fliken ”Sensor list”

I Express:
1. Klicka på ”Sensors-fliken”

För USB Gateway i mySensors Express:
1. Öppna mySensors Gateway status


2. Klicka på ”Actions”


3. Klicka på ”Download New Sensors”

För Ethernet Gateway i mySensors Express:
1. Tryck på kontrollknappen (den hittar du på baksidan av gatewayen och du behöver en penna, ett gem eller dylikt för detta).

Om sensorn fortfarande inte kommer online, vänligen kontakta vår supportavdelning på support.rejoin.se.