Att få bästa möjliga räckvidd på dina sensor kan kräva en del ”trial and error”. Här ger vi dig lite tips på vägen och hjälper dig att återställa ditt nätverk så att ditt system använder den mest optimala RF frekvensen (kanalen) som finns tillgänglig hos Er och därmed också ger er den bästa räckvidden.

Innan vi skickar ert trådlösa nätverk till er så har sensorerna testats ordentligt av tillverkarna för att de skall fungera så bra som möjligt. Detta innebär att de använder den bästa RF-kanalen som finns tillgänglig där och då för att kommunicera. Nästa gång sensornätverket pluggas i (förmodligen när du installerar systemet) så är de fortfarande låsta på samma kanal som var optimal i vår testlokaler.

Detta innebär dock inte också att det är bästa möjliga kanal för Er i Era lokaler. Därför är det alltid bäst att nollställa nätverket innan ni placerar ut sensorerna för att att uppnå optimal räckvidd i ert nätverk.

För Gateways som använder mySensors.se:
1. Logga in på ert konto på view.mysensors.se


2. Klicka på ”Manage” i toppmenyn


3. Klicka på ”Edit” knappen (pennikonen) för gatewayen som du vill optimera


4. Välj ”Commands” i vänstermenyn


5. Klicka på ”Reform”-länken
6. Välj ”Ok” på frågan ”Are you sure you want to reform this gateway?"


7. Klicka på “Save” för att avsluta


8. Sätt i batterier i sensorerna eller vänta på att de checkar in igen


För USB Gateways som använder mySensors Express mjukvara
1. Starta mySensors gateway mjukvara


2. Sätt i mySensors USB-dongle och vänta på att nätverket aktiveras


3. Från ”Actions”-menyn välj ”Reform Network”.


4. Sätt i batterier i sensorerna eller vänta på att de checkar in igen

Ditt sensornätverk kommer nu att använda den mest optimala RF-kanalen som finns tillgänglig.